Trò người ta

     Lời bài hát được viết dựa trên nền nhạc "Vợ người ta". Một món quà tinh thần nữa giành tặng cho các em học sinh 12.

Phút chia ly

      Video giành tặng những học sinh khối 12 sắp rời xa mái trường THPT và chuẩn bị bước vào một kì thi quan trọng rất quan trọng. Chúc các em thi tốt và thành công trên con đường mình đã chọn!

Làm đổi màu hoa giấy

- Tiến hành: 

     + Làm một bó hoa bằng giấy thấm trắng. Chia bó hoa thành 4 phần: Phần thứ nhất giữ nguyên; Phần thứ hai tẩm dung dịch phenolphtalein; Phần thứ ba tẩm dung dịch CuSO4 loãng; Phần thứ tư tẩm dung dịch Hg2(NO3)2.

Xem tiếp...

Làm thí nghiệm

Thực hành hóa học thật là hay

Gạn, lọc, nung, pha suốt cả ngày

Xem tiếp...