Phương pháp giải bài toán ba thành phần

     Bài toán chất khử tác dụng với ion nitrat trong môi trường axit là dạng bài tập trọng tâm trong chương trình hóa học vô cơ. Đây là dạng bài tập khó nhưng lại xuất hiện khá nhiều trong các đề thi tuyển sinh. Video này sẽ hướng dẫn các em các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải bài toán cụ thể. Đặc biệt video cũng phân tích nhiều ví dụ chi tiết để các em nắm vững nội dung. Mời các em cùng tham khảo:

Phương pháp giải bài toán: Axit H3PO4 và P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm

     Bài toán H3PO4 và P2O5 tác dụng với dung dịch kiềm là dạng bài tập trọng tâm trong chương trình hóa học vô cơ lớp 11. Video này sẽ hướng dẫn các em các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải bài toán cụ thể. Đặc biệt video cũng phân tích nhiều ví dụ chi tiết để các em nắm vững nội dung. Mời các em cùng tham khảo:

Phương pháp giải bài toán: Lập công thức phân tử chất hữu cơ

     Lập công thức phân tử chất hữu cơ là dạng bài toán phổ biến và trọng tâm xuyên suốt chương trình hóa học hữu cơ. Video này sẽ hướng dẫn các em chi tiết phương pháp giải bài toán này.

Phương pháp giải bài toán: Đốt cháy hiđrocacbon

     Đốt cháy hiđrocacbon nói riêng và đốt cháy hợp chất hữu cơ nói chung là bài toán rất phổ biến. Biết cách giải bài toán đốt cháy hiđrocacbon là cơ sở để các em có thể giải quyết tốt bài toán đốt cháy các hợp chất hữu cơ có nhóm chức. Hochoaonline.net giới thiệu đến các em video hướng dẫn phương pháp giải bài toán đốt cháy hiđrocacbon. Mời các em cùng tham khảo:

Phương pháp giải bài toán: Cộng hiđro vào hiđrocacbon

     Đối với các hiđrocacbon không no, bài toán cộng hidro (hidro hóa) là bài toán rất phổ biến. Mời các em tham khảo video hướng dẫn chi tiết phương pháp giải bài toán này:

Phương pháp giải bài toán: Phản ứng thế halogen của hidrocacbon

     Phản ứng thế halogen là một trong những phản ứng quan trọng của hidrocacbon. Video dưới đây sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải của bài toán có liên quan đến phản ứng này:

Phương pháp giải bài toán: Phản ứng thế H ở C mang liên kết ba bởi ion Ag+

     Các nguyên tử H gắn với C mang liên kết ba rất linh động, nó có thể được thay thế bởi ion Ag+. Bài tập liên quan đến phản ứng này cũng khá phổ biến trong các đề thi tuyển sinh. Sau đây sẽ là phần hướng dẫn chi tiết các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải cơ bản các dạng bài tập có liên quan đến phản ứng này:

Phương pháp giải bài toán: Phản ứng cộng Br2 và HX vào hidrocacbon

     Cùng với phản ứng cộng H2, cộng Br2 và cộng HX cũng là những phản ứng quan trọng đối với hidrocacbon. Video dưới đây sẽ hướng dẫn các em các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải các dạng bài tập cơ bản có liên quan đến phản ứng này:

Phương pháp giải bài toán: Phản ứng tách hiđro và phản ứng cracking của ankan

     Bài toán về phản ứng tách hiđro và phản ứng cracking là một trong những dạng bài tập đặc trưng của ankan. Video sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải cụ thể dạng bài toán này. Mời các em cùng tham khảo:

Phương pháp giải bài toán đốt cháy anken

Phản ứng cháy là phản ứng rất quen thuộc nhưng làm thế nào để giải bài toán này một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Video này sẽ hướng dẫn các em làm bài tập này nhé.

Sau khi xem xong video các em vào đây để tải bài tập có đáp án để luyện thêm nhé!