Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Nguyên tử

     Mọi vật thể tự nhiên cũng như nhân tạo đều được tạo ra từ chất này hay chất khác. Thế còn các chất được tạo ra từ đâu? Câu hỏi đó đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng. Tất cả các chất đều được tạo nên từ các nguyên tử. Các hình ảnh minh họa cho các nội dung liên quan đến chương nguyên tử được chúng tôi tập hợp rất đầy đủ trong bài viết này:

Từ thời Democritus, người ta đã quan niệm các chất đều được tạo thành từ những hạt rất nhỏ bé không thể phân chia được gọi là nguyên tử

Xem tiếp...

Hình ảnh về Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn

     Bạn đang cần các hình ảnh minh họa cho các nội dung liên quan đến chương bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn, chúng tôi sẽ giúp các bạn làm việc đó mà không cần tốn thời gian search google:

Men - đê - lê - ép nghiên cứu sắp xếp các nguyên tố thành bảng tuần hoàn

Xem tiếp...

Hình ảnh về Liên kết hóa học

     Để tạo thành các phân tử hoặc tinh thể, các nguyên tử phải kết hợp với nhau. Sự kết hợp đó sẽ tạo ra liên kết hóa học. Bài viết này tập hợp các hình ảnh minh họa cho các bài trong chương "Liên kết hóa học". Mời các bạn tham khảo và tải về dùng khi cần:

Hình ảnh một số obitan nguyên tử

Xem tiếp...

Hình ảnh về Halogen

     Bài viết này tập hợp các hình ảnh điển hình minh họa cho các nội dung liên quan đến chương halogen. Bạn có thể tải về để sử dụng bất cứ hình ảnh nào:

Tóm tắt một số đặc điểm của các halogen

Xem tiếp...

Hình ảnh về Oxi - Lưu huỳnh

     Trong bài viết này, các bạn sẽ thấy các hình ảnh liên quan đến nhóm VIA, các nguyên tố Oxi, Lưu huỳnh và hợp chất của chúng. Bạn có thể tải về dễ dàng khi cần sử dụng mà không tốn nhiều thời gian như search google:

 Các nguyên tố nhóm VIA

Xem tiếp...

Hình ảnh về Nitơ, Photpho và hợp chất của chúng

     Bạn đang cần các hình ảnh minh họa cho các nội dung liên quan đến chương halogen, chúng tôi sẽ giúp các bạn làm việc đó mà không cần tốn thời gian search google:

 Khái quát về các nguyên tố nhóm VA

Xem tiếp...

Hình ảnh về Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

     Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học là tên gọi của chương 7 - Hóa Học lớp 10. Bài viết này tập hợp một số hình ảnh về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học thường dùng cho mục đích giảng dạy hoặc học tập. Các bạn có thể tham khảo hoặc tải về sử dụng:

 Tốc độ phản ứng

Xem tiếp...

Hình ảnh về Phản ứng oxi hóa - khử

     Phản ứng oxi hóa - khử là dạng phản ứng rất quan trọng trong hóa học đặc biệt là hóa học vô cơ. Một số hình ảnh tham khảo cho chương Phản ứng oxi hóa - khử được tập hợp trong bài viết này:

Quá trình đốt cháy nhiên liệu có cơ sở là các phản ứng oxi hóa - khử

Xem tiếp...

Hình ảnh về Cacbon, Silic và hợp chất

     Cacbon và Silic là 2 nguyên tố phi kim nằm trong nhóm IVA. Đây cũng là những nguyên tố có ứng dụng rất quan trọng trong thực tế. Các hình ảnh về Cacbon, Silic và hợp chất của chúng được tổng hợp trong bài viết sau đây:

 Nhóm cacbon

Xem tiếp...

Hình ảnh về Sự điện li

     Các hình ảnh sử dụng cho việc học tập và giảng dạy chương "Sự điện ly" được tập hợp trong bài viết này. Bạn hoàn toàn dễ dàng tải về dùng khi cần:

Thí nghiệm về sự điện li

Xem tiếp...