Thông tin liên hệ hóa học online

Khi cần trao đổi về các vấn đề hóa học phồ thông, hãy liên hệ với chúng tôi:

1. Thầy giáo: Ths Nguyễn Văn Đàm

- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội năm 2000.

- Hoàn thành khóa học Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm I Hà Nội năm 2009.

- Giáo viên trường THPT Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội.

- Liên hệ:

+ Điện thoại: 0983.468878

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Facebook: Nguyễn Văn Đàm

2. Cô giáo: Ths Nguyễn Thị Tùng Diệp

Cô giáo Nguyễn Thị Tùng Diệp

- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm I Hà Nội năm 2006.

- Hoàn thành khóa học Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm I Hà Nội năm 2012.

- Giáo viên trường THPT Thăng Long - Ha Bà Trưng - Hà Nội.

- Liên hệ: 

+ Điện thoại: 0365.828585

+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

+ Facebook: Tùng Diệp Nguyễn