Phương pháp giải bài toán ba thành phần

     Bài toán chất khử tác dụng với ion nitrat trong môi trường axit là dạng bài tập trọng tâm trong chương trình hóa học vô cơ. Đây là dạng bài tập khó nhưng lại xuất hiện khá nhiều trong các đề thi tuyển sinh. Video này sẽ hướng dẫn các em các vấn đề lí thuyết trọng tâm và phương pháp giải bài toán cụ thể. Đặc biệt video cũng phân tích nhiều ví dụ chi tiết để các em nắm vững nội dung. Mời các em cùng tham khảo: