Phương pháp giải bài toán: Lập công thức phân tử chất hữu cơ

     Lập công thức phân tử chất hữu cơ là dạng bài toán phổ biến và trọng tâm xuyên suốt chương trình hóa học hữu cơ. Video này sẽ hướng dẫn các em chi tiết phương pháp giải bài toán này.