Phương pháp giải bài toán: Phản ứng tách hiđro và phản ứng cracking của ankan

     Bài toán về phản ứng tách hiđro và phản ứng cracking là một trong những dạng bài tập đặc trưng của ankan. Video sẽ hướng dẫn các em phương pháp giải cụ thể dạng bài toán này. Mời các em cùng tham khảo: