Phương pháp giải bài toán: Este hóa axit cacboxylic

Phản ứng este hóa là phản ứng xảy ra giữa axit cacboxylic và ancol. Video này hướng dẫn chi tiết phương pháp giải bài toán este hóa: