Chương 8. Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Phản ứng với Đồng (II) hiđroxit

     Ngoài các tính chất chung của ancol, những ancol đa chức có nhiều nhóm OH liền kề còn có phản ứng đặc trưng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam:

2R(OH)2 + Cu(OH)2 → [R(OH)O]2Cu + 2H2O

     Phản ứng này thường được dùng để nhận biết ancol đa chức có ít nhất 2 nhóm -OH liền kề.

     Hochoaonline.net giới thiệu đến bạn đọc một số bài tập tham khảo sau: