Chuyên đề 8. Kim loại nhóm A

Nhôm tác dụng với axit không có tính oxi hóa mạnh

     Bản chất phản ứng của nhôm với HCl, H2SO4 loãng là phản ứng với H+... Al phản ứng dễ dàng với loại axit này tạo ra sản phẩm gồm muối và H2:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Al + 3H2SO4 loãng  Al2(SO4)3 + 3H2

     Cũng như các kim loại khác phản ứng với loại axit này các bạn cần lưu ý đến bảo toàn nguyên tố H và bảo toàn khối lượng nhé.

     Bài tập và câu hỏi vận dụng dưới đây mời các bạn cùng tham khảo: