Thiết kế bảng phát âm tiếng Anh tên một số nguyên tố hóa học theo yêu cầu của chương trình GDPT 2018

Như chúng ta đã biết theo yêu cầu của chương trình GDPT mới 2018 danh pháp của các nguyên tố hóa học đều chuyển sang dùng ngôn ngữ Tiếng Anh để hội nhập với xu thế quốc tế hóa. Điều này gây không ít khó khăn cho việc dạy và học Hóa học đặc biệt là trong giai đoạn đầu của thời kì đổi mới nhất là với các thầy cô giáo đã lớn tuổi. Để đáp ứng yêu cầu này đồng thời tăng cường vận dụng STEM và nhằm mục đích gây hứng thú học tập cho học sinh tôi đã thiết kế ra bảng phát âm tên một số nguyên tố hóa học thường gặp.

 

Bảng một số nguyên tố

Tùy theo nội dung môn học, bài học mà các thầy cô có thể thay đổi file âm thanh cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình.