Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Nguyên tử

     Mọi vật thể tự nhiên cũng như nhân tạo đều được tạo ra từ chất này hay chất khác. Thế còn các chất được tạo ra từ đâu? Câu hỏi đó đã được đặt ra từ cách đây mấy nghìn năm. Ngày nay, khoa học đã có câu trả lời rõ ràng. Tất cả các chất đều được tạo nên từ các nguyên tử. Các hình ảnh minh họa cho các nội dung liên quan đến chương nguyên tử được chúng tôi tập hợp rất đầy đủ trong bài viết này:

Từ thời Democritus, người ta đã quan niệm các chất đều được tạo thành từ những hạt rất nhỏ bé không thể phân chia được gọi là nguyên tử

 Năm 1897, J.J. Thomson, nhà bác học người Anh đã tìm ra hạt electron

Hình ảnh thí nghiệm tìm ra electron

Thí nghiệm tìm ra hạt electron

Năm 1911, Rutherford đã tìm ra hạt nhân nguyên tử, năm 1918 đã khám phá ra hạt proton

Bắn phá hdạt anphal vào lá vàng mỏng để tìm ra hạ nhân nguyên tử

Bắn phá hạt anphal vào lá vàng mỏng để tìm ra hạt nhân nguyên tử

Nguyên tử có cấu tạo phức tạp

Nguyên tử có cấu tạo phức tạp

Nguyên tử có cấu tạo phức tạp

Nguyên tử có cấu tạo phức tạp

 

Nguyên tử có cấu tạo phức tạp

Nguyên tử có cấu tạo phức tạp

Năm 1932, J.Chadwick đã tìm ra hạt nơtron

 Sơ lược về cấu tọa nguyên tử

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số hạt p nhưng khác nhau về số hạt n

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số p nhưng khác nhau về số n

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số nơtron

Mô hình nguyên tử cũ do Bo, Ro - dơ - pho và Zom - mơ - phen đề xướng

Electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân không theo quỹ đạo xác định

Obitan nguyên tử là khu vực xung quanh hạt nhân tại đó xác suất có mặt của e là lớn nhất

Trong nguyên tử, các e được xếp vào các lớp và phân lớp dựa vào mức năng lượng

Quy tắc Hund chỉ ra phân bố electron vào các obitan lượng tử

Nguyên lí Pauli nêu rõ cách phân bố e vào các ô lượng tử