Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Oxi - Lưu huỳnh

     Trong bài viết này, các bạn sẽ thấy các hình ảnh liên quan đến nhóm VIA, các nguyên tố Oxi, Lưu huỳnh và hợp chất của chúng. Bạn có thể tải về dễ dàng khi cần sử dụng mà không tốn nhiều thời gian như search google:

 Các nguyên tố nhóm VIA

 Cấu hình e lớp ngoài cùng

Bảng tóm tắt tính chất

Bảng tóm tắt tính chất

So sánh tính axit

Cấu tạo phân tử O2

Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm

Sơ đồ sản xuất oxi từ không khí

Chưng cất phân đoạn không khí lỏng

Ứng dụng của oxi

Cấu tạo phân tử O3

Ứng dụng của O3

Tầng ozon

Tầng ozon

Tầng ozon

Thủng tầng ozon

Chung tay bảo vệ trái đất

Lưu huỳnh

Lưu huỳnh

Cấu tạo mạch vòng của lưu huỳnh

Sự biến đổi trạng thái của S theo nhiệt độ

Các dụng thù hình của lưu huỳnh

S tác dụng với H2

Ứng dụng của lưu huỳnh

Ứng dụng của lưu huỳnh

Cấu tạo phân tử H2S

Đốt cháy khí H2S

Mô hình phân tử H2S

Điều chế SO2 trong phòng thí nghiệm

Cấu tạo phân tử H2SO4

Mô hình phân tử H2SO4

Sơ đồ sản xuất H2SO4

Nguy hại do pha loãng H2SO4 đặc không đúng cách

Pha loãng H2SO4 đặc

Tính háo nước của H2SO4 đặc

Ứng dụng của H2SO4

Ứng dụng của H2SO4

BaSO4

Tinh thể CuSO4

Cấu tạo phân tử O3