Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Nitơ, Photpho và hợp chất của chúng

     Bạn đang cần các hình ảnh minh họa cho các nội dung liên quan đến chương halogen, chúng tôi sẽ giúp các bạn làm việc đó mà không cần tốn thời gian search google:

 Khái quát về các nguyên tố nhóm VA

 Cấu tạo nguyên tử N

Sự hình thành liên kết trong phân tử N2

 Bình đựng khí N2

Cấu tạo phân tử N2

 Nitơ lỏng

Nitơ lỏng

Ứng dụng của nitơ

Tách nitơ

 

Máy bơm khí N2

Cấu tạo phân tử amoniac

Cấu tạo phân tử NH3

Mô hình phân tử amoniac

Mô hình phân tử amoniac

Sự hình thành liên kết trong phân tử amoniac

Sự hình thành liên kết trong phân tử amoniac

Mô hình phân tử amoniac

Cấu tạo ion amoni

Thử tính tan của khí NH3

Nhiệt phân NH4Cl

Thí nghiệm đốt cháy amoniac

Mô hình phân tử NO

Liên kết trong phân tử NO2

Liên kết trong phân tử NO2

Mô hình rỗng của phân tử NO2

Màu của NO2

Lọ đựng axit HNO3 trong phòng thí nghiệm

Mô hình phân tử axit nitric

Mô hình phân tử axit nitric

Cấu tạo phân tử axit HNO3

Cấu tạo phân tử HNO3

Điều chế axit HNO3 trong phòng thí nghiệm

Chu trình của N trong tự nhiên

Chu trình của N trong tự nhiên

Chu trình của N trong tự nhiên

Chu trình của N trong tự nhiên

Chu trình của N trong tự nhiên

Chu trình của N trong tự nhiên

Chu trình của N trong tự nhiên

Nguyên tố P

Nguyên tố P

Mô hình phân tử P4

Cấu tạo P đỏ

Liên kết trong P đỏ

Photpho đỏ

Hình ảnh P đỏ

Hình ảnh P trắng

So sánh P trắng và P đỏ

P đỏ được dùng làm diêm

Chu trình của P

Chu trình của P

Chu trình của P

Chu trình của P

Vai trò của P

Phân đạm NaNO3

Phân NPK

Phân bón hóa học

Phân đạm

Phân kali

Phân lân

Sơ đồ cung cấp N cho cây trồng

Vai trò của phân bón hóa học