Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

     Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học là tên gọi của chương 7 - Hóa Học lớp 10. Bài viết này tập hợp một số hình ảnh về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học thường dùng cho mục đích giảng dạy hoặc học tập. Các bạn có thể tham khảo hoặc tải về sử dụng:

 Tốc độ phản ứng

 Đua xe

Cân bằng hóa học là trạng thái của hệ phản ứng thuận nghịch mà tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch

Thăng bằng

Thăng bằng

Sự chuyển dịch cân bằng hóa học