Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Phản ứng oxi hóa - khử

     Phản ứng oxi hóa - khử là dạng phản ứng rất quan trọng trong hóa học đặc biệt là hóa học vô cơ. Một số hình ảnh tham khảo cho chương Phản ứng oxi hóa - khử được tập hợp trong bài viết này:

Quá trình đốt cháy nhiên liệu có cơ sở là các phản ứng oxi hóa - khử

 Nhiều giai đoạn trong công nghiệp luyện kim cũng bao gồm các phản ứng oxi hóa - khử

 Sự cháy gồm các phản ứng oxi hóa - khử

Sự nổ gồm các phản ứng oxi hóa - khử

Các quá trình trong phản ứng oxi hóa - khử