Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Cacbon, Silic và hợp chất

     Cacbon và Silic là 2 nguyên tố phi kim nằm trong nhóm IVA. Đây cũng là những nguyên tố có ứng dụng rất quan trọng trong thực tế. Các hình ảnh về Cacbon, Silic và hợp chất của chúng được tổng hợp trong bài viết sau đây:

 Nhóm cacbon

Nguyên tố Cacbon

 Nguyên tố Cacbon

Fuleren

Fuleren

Kim cương và than chì

Kim cương

Kim cương

Mạng tinh thể kim cương

Than chì

Mạng tinh thể than chì

Than đá

Than gỗ

Than cốc

Than hoạt tính

Cấu tạo phân tử CO

Cấu tạo phân tử CO2

Cấu tạo phân tử CO2

Cấu tạo phân tử CO2

Nguồn tạo khí CO2

Nguồn tạo khí CO2

Chu trình của C trong tự nhiên

Chu trình của C trong tự nhiên

Chu trình của C trong tự nhiên

Chu trình của C trong tự nhiên

Chu trình của C trong tự nhiên

Nguyên tố Si

Nguyên tố Si

Cấu tạo nguyên tử Si

Cấu tạo nguyên tử Si

Nguyên tố Si

Nguyên tố Si

Tinh thể Si

Tinh thể thạch anh

Chất hút ẩm silicagel

Silic có trong các vi mạch điện tử

Ừng dụng của silic

Đồ sành

Đồ gốm

Sản phẩm của công nghệ silicat

Xi măng

Sản xuất clanke