Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về đồng và hợp chất của Đồng

     Đồng đã được ghi chép trong các tư liệu của một số nền văn minh cổ đại, và nó có lịch sử sử dụng ít nhất là 10.000 năm. Mời các bạn cùng tham khảo một số hình ảnh về đồng và hợp chất của nó:

Xem tiếp...

Hình ảnh về Crom và hợp chất của Crom

     Bài viết này tập hợp một số hình ảnh về crom và hợp chất của crom:

Xem tiếp...

Hình ảnh về Một số kim loại khác

     Mời các bạn cùng tham khảo một số hình ảnh về các kim loại Au, Sn, Zn, Pb:

1. Hình ảnh về vàng

Xem tiếp...