Thư viện hình ảnh hóa học

Hình ảnh về Anđehit và xeton

     Bài viết này tập hợp một số hình ảnh về anđehit và xeton - những hợp chất hữu cơ trong phân tử chứa nhóm chức cacbonyl:

Cấu tạo của anđehit đơn chức

Xem tiếp...

Hình ảnh về Este - Lipit

     Este, lipit là những hợp chất hữu cơ rất quan trọng được giới thiệu trong chương trình hóa học lớp 12. Một số hình ảnh tham khảo có liên quan tới este, lipit được tập hợp trong bài viết này:

Xem tiếp...

Hình ảnh về Gluxit

     Gluxit còn có tên gọi khác là cacbohidrat hoặc saccarit. Đây là những hợp chất hữu cơ tạp chức có cấu tạo phức tạp. Bài viết này giới thiệu một số hình ảnh về gluxit đã được sưu tầm bởi hochoaonline.net:

Cấu tạo của glucozơ

Xem tiếp...

Hình ảnh về Polime

     Polime là những hợp chất cao phân tử được tạo thành từ sự kết hợp của nhiều mắt xích. Đây là loại hợp chất có nhiều ứng dụng trong thực tế. Bài viết này sưu tầm một số hình ảnh liên quan đến polime:

Các dạng mạch của polime

Xem tiếp...

Hình ảnh về Amin

     Amin là các hợp chất hữu cơ thu được khi thay thế 1 hoặc nhiều nguyên tử H trong phân tử amoniac (NH3) bằng các gốc hidrocacbon. Hochoaonline.net sưu tầm một số hình ảnh có liên quan đến amin. Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Amoniac

Xem tiếp...

Hình ảnh về Amino axit, Peptit và Protein

     Hochoaonline.net sưu tầm một số hình ảnh về amino axit, peptit và protein:

Xem tiếp...

Hình ảnh về Kim loại kiềm

     Kim loại kiềm là tên gọi chung của các kim loại thuộc nhóm IA. Hình ảnh về kim loại kiềm và hợp chất của chúng được tập hợp trong bài viết này. Bạn có thể thoải mái download mà không tốn thời gian search google nhé:

Xem tiếp...

Hình ảnh về kim loại kiềm thổ

     Bài viết này sưu tầm một số hình ảnh hay gặp về kim loại kiềm thổ và các hợp chất của chúng. Mời bạn cùng tham khảo:

Một số thông tin về kim loại kiềm thổ

Xem tiếp...

Hình ảnh về Nhôm và hợp chất của Nhôm

     Mời các bạn tham khảo một số hình ảnh về nhôm và hợp chất của nó đã được hochoaonline.net sưu tầm và tập hợp lại:

Xem tiếp...

Hình ảnh về Sắt và hợp chất của Sắt

     Bạn đang muốn tìm hình ảnh có liên quan đến sắt và hợp chất của sắt? Đừng mất công tìm kiếm trên google nhé vì tất cả đều có trong bài viết này của hochoaonline.net:

Xem tiếp...